Câu hỏi:

  • Đòi tiền lương_ khi hợp đồng "đối phó"
    Tình huống: Tôi ký hợp đồng lao động không thời hạn với công ty. Khi nghỉ việc tôi báo trước thời gian theo quy định, khi đó tôi đòi lương theo hợp đồng đã ký thì công ty không trả và giải thích việc ký hợp đồng lao động chỉ mang tính "đối phó" với cơ quan nhà nước. Vậy tôi phải làm gì để đòi tiền lương? Câu hỏi mở, mời mọi người cho hướng giải quyết hoặc nêu thực tế tại công ty mình, hoặc nêu bức xúc của mình... gửi thông tin theo mục "Liên hệ" phía trên.
    05-11-2012 - Minh Luật

Trả lời:

  • Hãy đăng ký thành viên hoặc đăng nhập để tham gia chuyên mục Tư Vấn - Thảo Luận...